Kurumsal

Gıda Sektörüne yönelik tüm inovatif konularda uzman ekibimiz ile çözüm üretmekteyiz

Firmamız 20 yılı aşkın süredir, Gıda Sektörüne yönelik Kalite, Gıda Güvenliği, Üretim, Ar-ge, Reçetelendirme , Yatırım Teşvik, Kkydp, gibi firmaya özel çözümler üretmekte firmaların başarı hikayelerine katkıda bulunmaktadır. Gıda Sektörüne yönelik tüm inovatif konularda uzman ekibi ile çözüm üretmektedir.

Zararlı etkiyi ortadan kaldırmak hatta oluşumunu engellemek adına, uzman ekipler tarafından periyodik aralıklarla ilaçlama yapılması gerekmektedir.

Kontrol Altındasınız

Aylık Denetimler

Yapılan aylık denetimlerde işletme; Mal kabul koşulları, depolama koşulları, işleme/üretim koşulları, satış/servis koşulları, temizlik, dezenfeksiyon, pest mücadele, katı atıklar, alet-ekipman, zemin, duvar, tavan, lavabo-tuvalet, aydınlatma, havalandırma, personel-portör muayenesi, personel-el /vücut hijyeni, personel-kılık / kıyafet ve genel düzen yönünden detaylı hijyen kontrolleri yapılır.

İşletmelerin daha temiz ve hijyenik koşullarda üretim yapabilmeleri ve tüketicinin, gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla, gıdanın üretiminden son tüketiciye kadar uyması gereken genel gıda hijyeni kurallarına uygunluğunun kontrolü işlemidir.
Kuruluşun tabi olduğu standartlar kapsamında, yılda en az bir kez planlanan ve Kalite Yönetim Sisteminin etkin olarak işleyip işlemediğinin öz değerlendirmesinin tarafsızlık ilkesiyle gerçekleştirildiği ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere icra edilen denetleme faaliyetidir.
Hedeflere ulaşmada, kaliteye yönelik faaliyetlerin ve bunlarla bağlantılı sonuçların, planlanmış verilere uygun olup olmadıklarını ve bu verilerin, verimli gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ve yeterli olup olmadıklarını tespit etmek için yapılan, bağımsız ve sistematik bir tekniktir.
Hijyen denetiminin faydaları;

• İşletmenin temizlik ve hijyenik yönden uygun hale getirilmesini,
• Güvenli ve kaliteli ürün üretilmesini,
• Tüketicilerin aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını,
• Yasal mevzuata uygun üretim ve satış yapılmasını,
• Firmanın yasal denetimlere hazırlanmasına yardımcı olur
• Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını,
• Mevcut ve/veya gelecekte olabilecek fiziksel, kimyasal ya da biyolojik faktörlerden doğabilecek tehlikeleri tespit ederek önceden engellenmesi.