KKYDP

Alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla sektörde bir adım öndesiniz
+90 352 504 92 52
info@fscgrup.com
 

Dezenfeksiyon

İşyeri Dezenfeksiyon, Apartman Dezenfeksiyon ve Ev Dezenfeksiyon uygulamalarıyla uzun süreli etkin koruma sağlıyoruz.
0 352 504 92 52

KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal kalkınma programıdır.

 

Programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.
Desteklenen ekonomik yatırım proje konuları;
  • Bitkisel ürünlerin(Tıbbi aromatik bitkiler dahil) işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  • Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
  • Soğuk hava deposu,
  • Çelik silo,
  • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
  • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera
  • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
  • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (Büyükbaş, küçükbaş, hindi, kaz, su ürünleri ve kültür mantarı)
  • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; Kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları gibi konuları kapsamaktadır.